Forskere ved Nina (Norsk institutt for naturforskning) har undersøkt om svartmaling av vindturbiner kan hindre