– Det er økt risiko for at det kan bli problemer med å få importert nok strøm til Norge hvis det skulle bli tørt resten av året, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen til Aftenposten.

Faren for gassrasjonering i Tyskland er reell, fremholder han.

– Vi tar hensyn til det når vi kjører våre kraftverk.

Men forslaget om å innføre krav om minstefylling i norske vannmagasiner er Rynning-Tønnesen skeptisk til.