I et intervju med Europower dagen etter at Statkraft har lansert planer for å ruste opp Mauranger til å bli Norges tredje største kraftverk målt i effekt, peker konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen på at det aller viktigste for å få produsert mer fornybar energi i Norge fremover, er å få konkretisert hva som skal skje innen havvind og komme i gang med de prosessene.

Statkraft-sjefen peker på at timingen er avgjørende, og trekker parallell til utbyggingen av gassforbindelsene med Europa. De kom til da gassforbruket i Europa økte sterkt.