I mars ble det kjent at Statkraft ville bygge et solkraftverk til 2 MW på det flytende vannkraftverket Banja i Albania. I en bakgrunnsartikkel utdyper nå Statkraft hvilke tanker og