Statnett tjente over to milliarder kroner på prisforskjeller i mars, og setter med det ny månedsrekord for flaskehalsinntekter. Den forrige rekorden var på 1,4 milliarder kroner i flaskehalsinntekter - og den ble satt i januar i år.

De inntektene Statnett får på grunn av prisforskjeller mellom prisområdene, innad i Norge og mellom Norge og utlandet, kalles for flaskehalsinntekter. Som eier av infrastrukturen, «kjøper» Statnett kraft i det billige området og «selger» det i det dyre området. Differansen mellom kjøp og salg kan defineres som flaskehalsinntekt.

Siden i fjor sommer har flaskehalsinntektene til Statnett økt kraftig. For første kvartal i år er månedsinntektene mer enn ti ganger høyere enn første kvartal 2021. Statnett tjente mer på flaskehalsinntekter i årets tre første måneder i år enn de totale inntektene for de første 11 månedene i fjor.

Made with Flourish

Prisforskjellene mellom nord og sør i Norge har økt kraftig det siste året. Dette skyldes i hovedsak tre forhold:

  • Kraftoverskudd i Nord-Norge og Nord-Sverige på grunn av stor utbygging av vindkraft.
  • Energikrise med tilhørende ekstrem priser på strøm i Europa som smitter over til de sørlige områdene i Norden.
  • Begrensninger i overføringskapasiteten mellom nord og sør – flaskehalser.
  • Made with Flourish

Så lenge det ikke er fri flyt av kraft mellom landsdelene vil det oppstå prisforskjeller. I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina har Europa blitt sendt ut i en energikrise, som kan vedvare en god stund.

Utenlandskabler

Det er mellom prisområder i Norge hvor Statnett får den største andelen flaskehalsinntekter, men nye kabler, både til Tyskland og England, er i stor grad med å bidra til høyere inntekter.

Spesielt den nye kabelen til England er en stor bidragsyter. Etter bare tre måneder i drift i fjor, utgjorde inntektene fra denne kabelen hele 772 millioner kroner, eller 14 prosent av alle flaskehalsinntekter. Så langt i år står Englandskabelen for 18 prosent av inntektene, mens Tysklandskabelen står for 15 prosent av inntektene. De innenlandske flaskehalsene står for 34 prosent av de totale inntektene.

Made with Flourish

Statnett kan nå inntektsrammen

På grunn av store flaskehalsinntekter har Statnett besluttet å redusere sentralnettleien med 5 øre/kWh, gjeldende fra 1. april. For sluttbrukerne skal dette bety en besparelse på nesten fire milliarder kroner. Dette gjør Statnett for at de ikke skal gå utover den inntektsrammen som er satt av RME. For 2022 er inntektsrammen til Statnett på 9,9 milliarder kroner.

Sett at flaskehalsinntektene holder seg på samme nivå ut året, vil inntektene fra flaskehalsene beløpe seg til over 18 milliarder kroner. Altså nesten det dobbelte av inntektsrammen til Statnett.

Made with Flourish

Europower har spurt senior kommunikasjonsrådgiver Marianne Veggeberg i Statnett om hva som skjer dersom inntektene fra flaskehalser overstiger inntektsrammen.

– Vil det da i prinsippet bety, at dersom flaskehalsinntektene over tid overskrider inntektsrammen, vil Statnett redusere nettleien til null, og eventuelt betale ut til sine kunder for å holde seg til inntektsrammen?

– Merinntekter går til å redusere nettleien, men nettleien kan ikke bli negativ. Alle flaskehalsinntektene vil benyttes til reduksjon i tariffen over tid, skriver Veggeberg i en e-post til Europower.

Tidligere i år sa Statnetts konsernsjef Hilde Tonne dette om flaskehalsinntekter og tariff;

– Høye flaskehalsinntekter vil holde tariffen lavere enn forventet i årene som kommer. Disse inntektene dekker utgifter som vi ellers ville måtte hentet inn over nettleien. Derfor bidrar inntektene også til det løftet Statnett skal gjøre for å legge til rette for elektrifisering og ny industri med opp mot 100 milliarder i investeringer de neste ti årene, uttalte Tonne.

Fakta flaskehalsinntekter:

  • Kraftmarkedet er delt inn i prisområder. Norge har fem prisområder, mens Sverige har fire og Danmark har to. Kraftpris per prisområde fastsettes av kraftbørsen (Nord Pool) for hver time i døgnet basert på tilbud og etterspørsel.
  • Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris. Flaskehalsinntekter som oppstår som følge av kraftutveksling mot andre land, altså på mellomlandsforbindelsene, deles 50/50 mellom Statnett og partner i nabolandet mens inntekter som oppstår som følge av kraftutveksling mellom prisområdene i Norge i sin helhet tilfaller Statnett.
  • Statnetts tillatte inntekt er regulert. Flaskehalsinntektene som tilfaller Statnett, videreføres til Statnetts kunder gjennom reduksjon i tariffer.