Det kommer frem i et brev Statnett har sendt til NVE.

– Statnett mener at det er samfunnsmessig rasjonelt at systemansvarlig inngår avtale med Equinor med sikte på at Energiverk Mongstad kan opprettholde muligheter for drift, skriver Statnett.

Brevet ble først omtalt av Energiteknikk.

Statnett forteller at de har vært i dialog med Equinor om muligheten for å bruke gasskraftverket på Mongstad som et virkemiddel for å håndtere en eventuelt anstrengt kraftsituasjon.

Statnett har på oppdrag fra NVE utredet såkalte SAKS-tiltak.