Mandag blir gjennomsnittlig spotpris for Sørlandet (prisområde NO2) på 2,24 kr/kWh før nettleie og avgifter, viser tall fra Nord Pool.

Samme dag blir strømprisen i Midt-Norge og Nord-Norge på 3,34 øre/kWh. Prisene i sør er altså 66 ganger høyere enn prisene i nord.

I denne sammenheng dekker Sørlandet det gamle Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland og sørlige del av Vestland, med til sammen rundt 1,3 millioner innbyggere.

Lørdag ble det satt ny rekord i prisforskjell mellom nord og sør – da var prisene i sør 50 ganger prisen i nord. Mandag blir altså den rekorden slått ettertrykkelig.

Made with Flourish

Prisene i slutten av juni ligger dermed på det nivået som kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue har anslått for kommende vinter.

De høye spotprisene i sør kommer også i kjølvannet av at strømprisen fremover i tid har skutt i været. Europower fortalte mandag denne uka om nye toppnoteringer for høstprisene.

En faktor er at prisen i nord mandag er den laveste siden november 2020. Prisene i Midt-Norge og Nord-Norge ligger på 2–4 øre/kWh gjennom hele døgnet. Mandag er det ikke prissmitte fra Nord-Sverige til de nordlige delene av Norge. Nord-Sverige har priser som i snitt er mer enn ti ganger så høye som i Midt- og Nord-Norge.

Over 2 kr/kWh i ei uke

Med mandag har sju av de siste åtte dagene på Sørlandet brakt strømpriser før nettleie og avgifter på over 2 kr/kWh. Juni ligger dermed an til å bli en av de dyreste strømmånedene gjennom tidene, til tross for at vi nå er midt på sommeren.

Som Europower fortalte torsdag, kommer de høye prisene i sør samtidig med at fyllingsgraden i vannmagasinene er på historisk lavt nivå, uten at det ser ut til å bekymre produsentene.