Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nylig behandlet to forslag som handler om å redusere den norske krafteksporten. Forslagene har på underlig vis både null betydning og stor betydning samtidig.

Forslagene har ingen betydning i den forstand at de ikke vil bli vedtatt. På den andre siden kan de ha stor betydning fordi de kan være opptakten til en stor endring.

I løpet av det siste året har de markedsmessige forutsetningene for krafteksporten endret seg fundamentalt.