Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Fyllingsgraden i Sør-Norge er lav, men avisene renner over av saker om høy strømpris. Det er daglig titalls medieoppslag om strømprisen bør reguleres, og eventuelt hvordan.

De som foreslår makspris blir straks møtt av argumentet om at makspris vil gi overforbruk, og økt fare for strømrasjonering.

Ser man nærmere på forholdet mellom pris og forbruk, ser man imidlertid at prisen knapt har noe påvirkning på strømforbruket.