Nye analyser fra NVE viser at husholdningene i sørlige Norge har redusert strømforbruket med hele 17 prosent i september og 14 prosent i oktober sammenlignet med i 2021.

Tallene er korrigert for temperaturvariasjoner.

– Kraftforbruket for hele landet så langt i år er redusert med 6,1 TWh fra i fjor, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

– Det er tydelig at mange nå sparer strøm.