Strøminfluenser Mathias Nilsson har den siste tiden kommet med sterk kritikk av Forbrukerrådet og av tjenesten Strømpris.no – i Facebook-gruppen Prismatch, som Nilsson står bak. Til Europower utdyper Nilsson kritikken med at tjenesten strømpris.no anbefaler strømleverandører som er «verstinger».

– Strømpris.no er en tilbudsside, der strømleverandøren Agva ligger øverst. Det er selskapet med flest klager, Forbrukertilsynet har gitt lederen i selskapet 200.000 i personlig bot og halvannen million kroner i bot til selskapet. Det blir absurd at de anbefaler dem. Folk har jo skyhøy tillit til Strømpris.no, men de som driver siden har null erfaring. Da ser vi gang på gang – som det for eksempel er vist på TV 2 – at kunder tegner avtaler som ikke finnes, sier han.

. Mathias Nilsson. Foto: Privat

På strømpris.no anbefales også spotpris fremfor fastpris, noe Nilsson også har vært kritisk til.

Forbrukerjurist og seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet svarer slik på kritikken fra Nilsson;

– Det er vanskelig å kjenne seg igjen i kritikken fra Nilsson. Vi er klare og tydelige på at dagens situasjon gjør det vanskelig å være bastante på om det er lurt å velge spot eller fastpris. Alle avtalene som løftes opp på topp kommer med en prisgaranti på minimum tolv måneder, også avtaler med minuspåslag. Selskapene er dessuten pliktige om å gi beskjed hvis prisen skrus opp. Det er i tillegg mulig å legge inn SMS-varsel på strømpris.no når garantitiden er ute, sier han til Europower.

Iversen løfter også frem at Nilsson har en egen agenda ved å anbefale strømsalgselskaper der han har en egeninteresse.

– Nilsson har også inngått samarbeid med to strømsalgselskaper, som også er de eneste som er godkjent med hans «Riktig strømhandel», som muligens kan forklare noe av kritikken mot Forbrukerrådets tjeneste og de rådene vi gir, tror han.

– Bør utdanne folket

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

At Forbrukerrådets leder Inger Lise Blyverket har uttalt i mediene at «ingen skjønner seg på strøm», er noe Nilsson reagerer sterkt på.

– Hvor er viljen til å utdanne folket? Det er det jeg driver med. Vi har hatt kampanjer om å spise riktig, men folk skjønner ikke strømstøtteordningen en gang. Man har ikke satset på noen kampanjer der man forklarer strømstøtteordningen, etterlyser han.

Iversen gir Nilsson delvis rett i at det ikke er så enkelt å «henge med i svingene» når det kommer til strøm.

– Nilsson har rett i at det mange som sliter med å henge med. Vi gir da også råd både gjennom mediene og via strømpris.no., men har begrenset med ressurser til å «utdanne» norske strømkunder utover dette, svarer Iversen.

Til Europower forteller Nilsson at han har tilbudt seg å kurse Forbrukerrådet i strøm – gratis.

– Men de har takket nei. De har ikke ressurser, sier de. Nav har også takket nei. Jeg skjønner det ikke. De kan få gratis kursing av meg, men takker nei, forteller han.

Nylig var Nilsson i Kristiansand og holdt kurs om strøm for en pensjonistforening.

– De betalte reisen og ga meg blomster. Og sparte sikkert 20.000 kroner. Så la oss utdanne folket, avslutter han.

– Skremmende retorikk

Nilsson mener Forbrukerrådet bruker en retorikk om strøm som gjør folk redde gjennom å for eksempel snakke om at «kunden ikke aner hva som er en billig eller dyr strømavtale»

– Du mener Forbrukerrådet ikke burde komme med anbefalinger knyttet til strøm?

– Nei, de burde legge ned Strømpris.no og satse på kjerneoppgaven, som er å ta imot de som faller utenfor. Nå har dette pågått så lenge, og vi har sett resultatene. Det har ikke blitt bedre, men verre, sier Nilsson.

Slik reagerer Iversen på påstanden:

– Dette faller på sin egen urimelighet. Forbrukerrådet er svært opptatt av at flere forbrukere burde skifte strømavtale oftere. Forbrukerrådet arbeider politisk med å få på plass et mer forbrukervennlig strømmarked, og påpeker ofte de grunnleggende utfordringene forbrukere står overfor. Samtidig er vi klare i de rådene vi gir og peker til strømpris.no for å velge gode og billige avtaler, sier han.

Tvert imot mener Thomas Iversen at portalen strømpris.no er et nyttig verktøy for forbrukere.

– Strømpris er et viktig verktøy for å sammenligne avtalene i markedet, og vi ser at de grepene som er tatt blant annet har ført til at det er kommet med en rekke avtale med lang prisgaranti. Samtidig bistår rådgivningstjenesten vår mange forbrukere som trenger bistand i strømmarkedet, i tillegg til at vi er representert i Elklagenemnda.

I forrige uke måtte Forbrukerrådet trekke tjenesten «Fakturasjekken» kort tid etter at de hadde lansert den - på grunn av massiv kritikk. Tjenesten skulle la forbrukerne sjekke om de betalte for mye for strømmen.

– Vi ser at prismodellen som er lagt til grunn, ikke tar tilstrekkelig høyde for variasjonene i spotprisene vi har sett det siste halvåret. På bakgrunn av dette har vi bestemt oss for å midlertidig trekke tilbake tjenesten, uttalte forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til Europower da.

– Har dere god nok kompetanse på strøm i Forbrukerrådet?

– Dette er en påstand fra Nilsson vi er svært godt kjent med. Vi er trygge i det arbeidet vi gjør for å bidra til et mer forbrukervennlig strømmarked, argumenterer Thomas Iversen.