Den kortsiktige strømstøtten til innbyggerne kan bli nødvendig også neste vinter. Det er for kort tid til at Norge får gjort noe vesentlig med kraftsituasjonen, mener toppene i kraftbransjen.

Årets strømpriskrise har skapt historisk stor diskusjon i Norge om kraftmarkedet. Men hva med neste vinter? Kan Norge gjøre noe nå for å redusere risikoen for at vi får de samme forholdene neste år, med galopperende priser?

Svaret på det er egentlig nei, ifølge krafttoppene som tirsdag møttes til energidebatt i regi av Polyteknisk forening i Oslo.

– Gassprisen er den store faktoren

Konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnessen sa i debatten at selv Europas største vannkraftprodusent, som tjener store summer på de høye prisene, ikke ønsker denne situasjonen.

– Det er ikke holdbart i lang tid.

Overfor Europower påpeker Statkraft-sjefen at det vil skje relativt lite med de fundamentale forholdene i bransjen innen neste vinter. Dermed kan igjen gassprisen være den som avgjør om norske og europeiske forbrukere rammes av nye strømsjokk.

– Gassprisen er på marginen i mange timer i året fordi Europa har bygd ned kull og kjernekraft. Kjernekraftnedbyggingen vil fortsette på grunn av den tyske beslutningen, og nedbyggingen av kull vil fortsette. Alt dette gjør at det er mye gasskraft på marginen, og det vil det også være neste år. Gassprisen vil gi hovedsvaret. Så vil snømengder i fjellet og nedbørs- og vindforhold bety noe i tillegg, men lite relativt mot gassprisen, som er den store faktoren, sier Rynning-Tønnessen til Europower.

Lite kraft på vei inn

NVE-direktør Kjetil Lund er enig. Han peker også på at det i det norske energimarkedet er lite ny kraft på vei inn i løpet av dette året. Dermed er de fundamentale forholdene akkurat de samme når vi kommer til neste vinter.

– På helt kort sikt er det ikke så mye vi får gjort, det handler om å kompensere for økte utgifter til folk, sa Lund på møtet.

Nye strømkabler til og fra utlandet har som kjent fått mye kritikk, men i debatten sa Statnett-direktør Hilde Tonne at selskapet holder fast på de langsiktige analysene om at kablene bare øker prisen i det norske markedet med noen få øre per kWh. Men hun understreket at det handler om lange perspektiver, og at priseffekten kan bli større enkelte dager og i enkelte perioder.

– Vi har hatt utveksling via utenlandskabler i 30–40 år med Norden og andre land. Effekten er at vi har spart masse penger på investeringer i produksjon i Norge, sa Tonne i debatten.