Det viser fra utregning Olje- og energidepartementet. Den har de gjort på bakgrunn fra et spørsmål fra Marius Arion Nilsen (Frp).

Stortingsrepresentanten ville ha svar hvor mye strømstøtten vil utgjøre i prisområde NO2 (Sørlandet).

Departementet har gjort flere regnestykker. De forutsetter et årlig forbruk på 20.000 kWh, og bruker en «standard strømforbruksprofil» for å fordele forbruket riktig utover året.

Det er altså kun regnet på andre halvår, fra juli til desember.

Nesten 50.000 kroner

For å få et sammenligningsgrunnlag har departementet i det første regnestykket lagt inn gjennomsnittspriser fra tidligere år (2010-2020).