Han vil tre ut av rollen som styreleder ved neste ordinære generalforsamling og selv overta ansvaret for utviklingen av nye GNP Energy. Arbeidet med å rekruttere ny styreleder er iverksatt, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Strømselskapet har mistet en rekke sentralt ansatte det siste året, og styrelederen sa selv til Europower for én måned siden, at strategien til selskapet ikke har vært tilpasset det høye prisnivået på strøm.

GNP Energy ble notert på børsen i desember 2020. Fra toppnoteringen på 58 kroner 19. januar i fjor har verdien falt kraftig. Mandag ettermiddag gikk aksjen for 17,40 kroner. Europowers oversikt for børsåret 2021 plasserte selskapet som en av de store taperne i fjor.

– Jeg skal videreføre den viktige omstillingen og fornyelsen av GNP Energy som vi nå har påbegynt. Jeg har sterk tro på selskapet og den organisasjonen vi nå etablerer. I samråd med resten av styret har jeg derfor takket ja til å overta det daglige ansvaret for GNP Energy, sier Sveva selv i meldingen.

Han overtok som styreleder av selskapet først i fjor høst.

Ketil Sundal skal fungere som økonomisjef (CFO) fram til en ny er på plass. Også Sundal har en fortid som styreleder i selskapet med adresse Sandefjord. Selskapet leverer strøm til sluttbrukerne i det nordiske markedet, både til private og bedriftsmarkedet. Ifølge egne nettsider har selskapet 32 heltidsansatte.