Til sammen ble det bygget ut vindkraft med en samlet effekt på 17,4 GW i EU/EØS og Storbriannia i fjor, viser en ny rapport som interesseorganisasjonen nå har lagt fram.

Knapt 20 prosent, 3,3 GW, ble bygget offshore – i all hovedsak i britisk sone i Nordsjøen, men også litt utenfor Danmark og Nederland. Til sammen ble åtte havvindprosjekter koblet til strømnettet i fjor.

Resten er prosjekter som ble bygget på land. Samlet har Storbritannia den største utbyggingen siden landet bygger både på land og til havs, men det er Sverige som bygger mest landbasert vindkraft, med 2,1 GW i fjor.

Made with Flourish

Av de 15 landene hvor det er registrert ny vindkraft i fjor, havner Norge på en 10. plass med under 0,7 GW ny vindkraft.

Totalt er det installert 236 GW vindkraft i Europa nå. Veksten i 2021 er den største som er registrert i ett enkelt år, ifølge rapporten.

Den europeiske vindkraften produserte 437 TWh elektrisitet i fjor, noe som er drøyt tre ganger Norges strømforbruk.

– Leverandørindustrien rammes

Ifølge Europowers søsteravis Recharge, mener Wind Europe at den lave utbyggingstakten nå skader leverandørindustrien.

– Den europeiske vindindustrien taper penger, stenger fabrikker og kutter jobber – akkurat når den skulle vokse for å møte den store utvidelsen av vindkraft Europa ønsker. Om dette fortsetter er det grønne skiftet i trøbbel, for ikke å snakke om Europas mål for forsyningssikkerhet, mener administrerende direktør Giles Dickson i Wind Europe.

Kommunikasjonsansvarlig i den norske organisasjonen Norwea, Robert Kippe, gratulerer svenskene med «vindkraftseieren» for fjoråret.

Han støtter budskapet fra Wind Europe om at konsesjoner tildeles for sakte.

– Den utfordringen må løses. I Norge er utfordringen dobbel. Vi må få på plass både konkrete ambisjoner og avklaringer knyttet til konsesjonssystemet.

Wind Europe anslår også hvor mye vindkraft som kommer til å bli bygget de neste fem årene, fram til og med 2026. I snitt forventes 23 GW i ny kapasitet hvert år, altså en del mer enn i fjor – men langt under de 32 GW som trengs om EU skal opp på en fornybarandel på 40 prosent.

Tyskland har mest – Norge nummer 13

Som før er det Tyskland som ved nyttår har installert mest vindkraft totalt. Også på denne tabellen er det Sverige som er klart størst av de nordiske landene.

Norge er på 13. plass på denne tabellen, men har gått forbi Hellas det siste året.

Made with Flourish

For årene framover forventer Wind Europe at Norge setter i drift 0,6 GW landbasert vindkraft i snitt de neste fem årene.

I første versjon av artikkelen var det en feil i den nederste grafikken, som gjorde at installert kapasitet ble vist som ti ganger høyere enn den reelle kapasiteten. Feilen er rettet 9.3.