Som for så mange andre i kraftbransjen har Tafjord Krafts første halvår 2020 vært preget av ekstremt lave priser. Den gjennomsnittlige spotprisen i området (NO3) sank med hele 72 prosent sammenlignet med