Kuldeperioden som ligger bak oss har aktualisert behovet for å dempe toppene i strømforbruket. Flere ganger ble det satt