Strømprisene blir rekordhøye torsdag, med over 4 kr/kWh for forbrukere og næringsliv i NO2, som dekker sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold. Det viser tallene fra Nord Pool.

Dermed knuses den gamle prisrekorden fra 21. desember i fjor, da Sør-Norge hadde priser på 3,95 kr/kWh (387 euro/MWh).

Den nye rekorden settes i NO2, og er på 424 euro/MWh eller 4,22 kr/kWh.

Made with Flourish

Som grafikken viser, ligger timeprisene i sør over 4 kr/kWh før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte i hele 18 av døgnets timer torsdag. Laveste timepris er ikke særlig lav: fra klokka 02.00 og i tre timer er prisen 3,86 kr/kWh.

Den høyeste timeprisen kommer klokka 20.00 torsdag, da har nivået steget til 4,73 kr/kWh.

Selv om det er rekord i døgnpris, er det ikke rekord for en enkelttime. Det er fortsatt et stykke igjen til de høyeste timeprisene som Sør-Norge opplevde før jul i fjor.

Staten tar mer enn halvparten av regningen

Strømprisen i NO2 blir på nesten 6 kr/kWh til sluttbruker – litt avhengig av type avtale og størrelsen på nettleia. Men for forbrukerne hjelper strømstøtten til: Staten dekker rundt 3,50 kr/kWh, slik at vanlige innbyggere i sør slipper unna med knapt 2,50 kr/kWh på sluttregningen.

Strømstøtten beregnes ut fra snittprisen for hele måneden, så dette er et tenkt tilfelle.

Sommerrekord i Oslo og Bergen

Også i Oslo-området (NO1) og Bergen-området (NO5) stiger strømprisen torsdag til 2,05 kr/kWh. Selv om dette er under halvparten av prisnivået i NO2, er det likevel de høyeste strømprisene siden 6. mai i år.

Ifølge Nord Pools database som går tilbake til 2013, er prisnivået i morgen den høyeste døgnprisen som er registrert en sommerdag (juni–august) i begge prisområdene.

I NO1 og NO5 blir det også en ganske jevn strømpris gjennom døgnet, med 1,89 kr/kWh klokka 04.00 og 2,20 kr/kWh i to timer fra klokka 18 som de to ytterpunktene.

236 ganger høyere pris i sør enn i nord

I Midt-Norge og Nord-Norge er bildet som vanlig fullstendig annerledes. Med en døgnpris på knapt 1,8 øre/kWh i morgen, er prisene helt sør i Norge 236 ganger høyere enn i nord på torsdag.

Vi må tilbake til 22. juni for å finne strømpriser i nord på over 10 øre/kWh.

Prisene i Stockholm-/Göteborg-området (SE3) følger i stor grad prisnivået i Nord-Norge torsdag. På den andre siden av grensen går timeprisen aldri over 40 øre/kWh, mens den ligger under 10 øre/kWh fram til klokka 07.

Tyskland og Danmark enda dyrere

Som grafikken over viser, er det i Tyskland og på Jylland at pristoppen nås torsdag hva gjelder Norge og de landene vi har de viktigste kraftforbindelsene med.

Klokka 19 torsdag kveld er prisen 5,97 kr/kWh i begge land, før avgifter og nettleie. Samlet for døgnet ligger DK1 omtrent 30 øre/kWh over prisnivået i NO2. Tyskland har en døgnpris på 4,71 kr/kWh.

Begge land ligger imidlertid fortsatt ganske langt under Frankrike, som stadig har svært høye priser – delvis på grunn av den generelle energikrisen i Europa, og fordi atomkraftverkene har problemer i varmen. Døgnprisen i Frankrike er i norsk valuta 5,32 kr/kWh torsdag. Fra klokka 18 og i tre timer framover ligger prisen på 6,48 kr/kWh (650 euro/MWh).

Eksport fra NO2 torsdag

Med høyere priser i Danmark og Tyskland blir det full flyt av strøm fra NO2 i de retningene torsdag. Mot Storbritannia er prisbildet mer variert, og totalt sett blir det en liten nettoeksport til britene på 2,2 GWh.

Produsentene i NO1 og NO5 sender også strøm for full maskin til NO2, slik at det blir feil bare å se på flyten ut fra NO2 og konkludere med at produsentene der driver med stor eksport.

Men selv med maksimal flyt fra NO1 og NO5 torsdag, slik det konstant har vært i det siste, blir det en netto eksport av strøm via NO2 på 11 GWh. Til Østlandet kommer det også litt strøm fra Sverige som ikke er tatt med i dette regnestykket.

Made with Flourish