Kraftverket ligger 13 år etter skjema, og nå vil det drøye ytterligere én måned før anlegget skal gå for fullt. Før jul var planen å komme i gang i juni. Nå kommer nyheten om at det først vil skje i juli.

Forklaringen på at det blir nok en utsettelse, er behov for modifiseringer som er observert i løpet av testproduksjonsfasen. Det forteller TVO-gruppen som eier kraftverket, i en melding.

Når anlegget går på full kapasitet, kan det årlig produsere om lag 13 TWh med strøm. Dermed vil Finland øke sin selvforsyningsgrad av strøm til godt over 90 prosent, ifølge det finske næringsdepartementet. Samlet vil Finland da selv produsere nesten 80 TWh med egen strøm.

Kontrollfunksjoner

Ifølge selskapet er det behov for å justere automatikken knyttet til kontrollfunksjoner ved anlegget, og det igjen vil både forsinke den pågående testingen og dessuten kreve ytterligere testing av de nye løsningene.

Planen er at kraftverket skal begynne å produsere strøm i slutten av januar. Hvis testproduksjonsfasen blir mer enn tre uker forskjøvet, vil selskapet sende ut en børsmelding om dette, heter det i meldingen fra TVO.

I september for et drøyt år siden varslet selskapet at utbyggingen ble forsinket på grunn av pandemien, tekniske problemer og mangel på reservedeler.

Største kraftverk i Norden og Baltikum

OL3 blir det største kraftverket i de nordiske og baltiske kraftmarkedene. Når anlegget drives med full effekt, produserer det strøm med en kapasitet på 1600 MW.

De finske strømprisene har historisk ligget godt over prisnivået i Sør-Norge, men månedsstatistikken på NordPool viser at det bildet er endret fra september i fjor. De siste fem månedene er det bare i desember at Finland hadde dyrere strøm enn NO1-området. I januar lå den finske prisen nesten 25 prosent under prisene i Sør-Norge.