Trønderenergi har etter kapitalutvidelsen en eierandel på 38 prosent i Getek og de resterende aksjene eies av gründer Morten Gaustad og de ansatte.Getek er et selskap med 10 ansatte som har spesialisert