I april ble det kjent at strømsalgsvirksomheten i TrønderEnergi Marked slås sammen med strømleverandøren Trondheim Kraft,