Hun forteller at de fremste konkurrentene er Tyskland og Storbritannia, som ligger langt nærmere markedene.