Russlands invasjon i Ukraina og tiltakene som er satt i verk for å redusere avhengigheten av russisk gass, har ført til at fornybart grønt hydrogen nå regnes som et levedyktig alternativ på lang sikt, ifølge Recharge.

Grått hydrogen fra gass har en kostnad på 6,71 dollar/kg i EMEA-landene.