Mens andre strømsalgselskap satser på store reklamekampanjer og lokketilbud, er Elkraft