Regjeringen er ventet å legge fram meldingen før påske. Den er et tillegg til planen Solberg-regjeringen la fram i juni fjor. Siden da har Europa blitt rammet av krig og energikrise.

– Det vi har opplevd med høye strømpriser og energisituasjonen på grunn av krigen i Ukraina, er en påminnelse om hvor viktig bidrag norsk energi er for både norsk industri og for Europa. Vi forventer at vi skal vesentlig opp i tempo og ha en massiv havvindutbygging, mer utbygging av vind på land og vassdrag. Vi må sikre en mye høyere kraftproduksjon, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Vil ha konsesjoner

Han mener det er viktig å få opp tempoet både for å nå klimamålene og for å bistå Europa, som vil gjøre seg mindre avhengig av russisk gass.

– Vi er veldig utålmodige. Næringslivet ligger foran politikerne, sier han.

Han etterlyser raskere saksbehandling og utlysning av konsesjoner for havvind både til havs og på land, så vel som utbygging av sidevassdrag. I tillegg krever næringslivsorganisasjonen hybridkabler, som gjør det mulig å eksportere havvind fra Nordsjøen til Europa.

Naturvern og krafteksport

Alt som står på NHOs ønskeliste, er omstridt. Da regjeringen la fram sine planer for havvind i februar, var det uten hybridkabelen mange mener er nødvendig for å gjøre utbyggingen lønnsom. Krafteksport til Europa er blitt langt mer omstridt som følge av strømpriskrisen i vinter, og spesielt i Senterpartiet er det motstand mot kablene. Fiskerne frykter vindturbindene vil gå ut over havmiljøet.

Regjeringen sendte spørsmålet om hybridkabler til utredning og ga NVE i oppgave å finne flere havområder som egner seg for vindkraft.

De mange vindmøllene som har blitt bygget i norsk natur de siste årene, har ført til konflikter om støy og naturvern. Naturvernere frykter også at vernede vassdrag kan bli bygget ut.

(©NTB)