Det er stortingsrepresentant Hans Andreas Limi fra Frp som har bedt om en beregning av strømstøtten.

– Hvor mye sparer en husholdning med et strømforbruk på 20.000 kWh årlig på regjeringens strømstøtteordning, spør han i et brev til olje- og energiministeren.

Han ber om å få tall både for 80 prosent, 90 prosent og 100 prosent støtte av det som er over 70 øre/kWt.

Fremtidspriser

Beregningen er naturligvis usikker, selv ikke olje- og energidepartementet vet hva strømprisen vil bli resten av året. Det er derfor satt opp visse forutsetninger.

For perioden fra januar til mai er det brukt faktiske priser. For resten av året er det lagt til grunn terminpriser pluss områdepris-differansekontrakter.

Dette kalles også Epad-kontrakter og de omsettes på Nasdaq. Epad-kontraktene viser markedets vurdering av hvor mye prisene i hvert enkelt prisområde vil skille seg fra systemprisen.

Med disse forutsetningene på plass, har departementet brukt kalkulatoren. I kolonnen for strømregning i tabellen under, er både strøm, nettleie, påslag og avgifter inkludert.

Utgangspunktet er altså et årsforbruk på 20.000 kWh. Departementet har lagt inn en vekting slik at forbruket er størst vintermånedene - uten å oppgi detaljer om dette.

Strømregning vs. strømstøtte

Støttenivå

Strømregning

Strømstøtte

0 prosent

50.500

0

80 prosent

33.300

17.200

90 prosent

31.200

19.300

100 prosent

29.000

21.500

Øker til 90 prosent

Departementet forholder seg strengt til forespørselen fra Hans Andreas Limi, og har ikke beregnet støtten ut ifra de støttenivåene som faktisk er vedtatt.

Fra januar til september var/er støtten 80 prosent (over 70 øre/kWh), mens støttenivået økes til 90 prosent fra oktober til desember.

Av dette kan man konkludere med - gitt forutsetningene - at strømstøtten vil utgjøre mellom 17.200 og 19.300 kroner per husstand i 2022. Den totale strømregningen vil ende på mellom 31.200 og 33.300 kroner.

Beregningen gjelder prisområde Østlandet. Departementet skriver at strømregning og støtte vil være tilnærmet lik i prisområdene Sørlandet og Vestlandet.

I Midt-Norge og Nord-Norge ikke er utsikter til at strømprisen vil overstige 70 øre/kWh, og da blir det heller ikke utbetalt støtte.