De to selskapene Aventron - som er basert i Sveits, og Aberdeen Standard Investment (ASI) - som er basert i Skottland – er begge inne i det norske markedet