Kommentar: Stortingsrestauranten er en podkast drevet av tre stortingsrepresentanter fra Høyre: Henrik Asheim (leder av Finanskomiteen), Tina Bru (nestleder i Energi- og miljøkomiteen) og Peter Christian Frølich (nestleder i Justiskomiteen).

Dette er en podkast med en uformell stil hvor de tre prater seg imellom om det indre liv på Stortinget. Vanligvis er det svært interessant, den uformelle stilen gir innholdet en god troverdighet. Selv om de hele tiden forfekter Høyres politikk, kan de også innrømme egne svakheter.

Forrige ukes episode (episode 113) følger samme mal som vanlig.