Kommentar: Stortingsrestauranten er en podkast drevet av tre stortingsrepresentanter fra Høyre: Henrik Asheim (leder av Finanskomiteen), Tina Bru (nestleder i