Pressemelding fra BKK: Likevel kommer BKK ut av fjerde kvartal med et resultat på 797 millioner kroner. Resultatet er nær en dobling sammenlignet med siste kvartal 2018. En av forklaringene er