Med klimaforpliktelser og krig i Ukraina er det et voldsomt press fra særlig EU for å flytte energibruken fra fossilt til fornybart. På Statkraft-konferansen torsdag kom det imidlertid klart fram at det slett ikke er så enkelt.

Yngve Slyngstad, administrerende direktør i Aker Asset Management har 1000 milliarder kroner å investere i det som skal være lønnsomme prosjekter innenfor det grønne skiftet. Han mener mange investorer nå sitter på sidelinja, samtidig som det trengs mye utbygging. I et intervju med Europower peker han på at mange utbyggere nok har en idé om å bygge ut for så å selge videre med gevinst.