I forrige uke ble det klart at styret i Vesterålskraft anbefaler eierne å fusjonere med Troms Kraft/Arva.

Torsdag var det duket for felles orienteringsmøte for de tre kommunene som er eiere i selskapet; Bø, Sortland og Øksnes. De tre eier henholdsvis 35, 35 og 30 prosent.

I lokalavisen Bladet Vesterålen refereres det fra møtet, der administrerende direktør Halvard Pettersen var med på videolink.

Ifølge avisen orienterte han på møtet om bakgrunnen for at styret ikke hadde anbefalt en fusjon med Lofoten-kraft, men Troms Kraft/Arva.