NVE meldte onsdag at direktoratet nå har passert 100 avsluttede saker i år, der det er gitt konsesjon til en eller annen aktivitet.

En oversikt Europower har mottatt, viser at det i stor grad er nettrelaterte prosjekter som har blitt behandlet. Ifølge en grov opptelling vi har gjort, har 60 av de 102 sakene i NVE vært knyttet til en eller annen oppgradering av nettet eller nye linjer. Som kjent gjelder det blant annet den viktige kraftlinja over Sognefjorden, som kan bidra til å redusere de store prisforskjellene mellom nord og sør.