Soleies mål er bli ledende på finansiering og utleie av solcelleanlegg til store bygg.

– Gjennom Soleie får kunden egenprodusert grønn strøm, uten å måtte ta store investeringer, sier Heidi Theresa Ose, direktør i Akershus Energi Sol, i en pressemelding.

Akershus Energi etablerte Soleie i oktober i fjor. Nå har Østfold Energi kommet inn på eiersiden, og partene eier halvparten hver av selskapet. Fra før har duoen gått sammen om å investere i Solgrid, som satser tungt på utbygginger i Sverige.

Høye ambisjoner for solkraft i Viken

– Det er et stort behov for å produsere mer fornybar energi i Viken. Og vi er veldig fornøyde med å få inn Østfold Energi som partner i den videre utviklingen av Soleie, sier Ose.

Soleie vil gjøre det enklere for byggeiere og leietakere å få tilgang til solstrøm fra eget tak.

– Kunden får et ferdig solcelleanlegg på sitt tak, tilpasset sine behov. Soleie vil eie og drifte anlegget, og kunden slipper å bruke ressurser på å følge opp prosjektet, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

Vatne mener Soleie vil være et viktig virkemiddel for å øke produksjonen av fornybar energi i Viken.

– Energiforbruket i regionen vår vil eskalere i årene framover i takt med den storstilte elektrifiseringen vi står foran. Vi mener solkraft har en viktig rolle i framtidens energimiks, sier han.

Et prioritert område

Begge selskapene har sol som et prioritert satsingsområde, og jobber med flere sol-prosjekter.

– Solenergi er med på å avlaste strømnettet. Selv om vannkraft fortsatt er bærebjelken i det norske kraftsystemet, kommer vi til å trenge flere nye fornybarkilder i årene fremover, konstaterer Ose.

Både Vatne og Ose går inn i styret i Soleie, som vil ha hovedkontor på Lillestrøm og avdelingskontor i Sarpsborg.