Vindkraftforeningen Norwea er i utgangspunktet positiv til regjeringens skattelegging av vindkraft. Samtidig er de opptatt av at skattetrykket skiller mellom vindparkene med høy og lav lønnsomhet.

Se oversikt over regjeringens skatteforslag for vindkraft nederst i saken.

– Norge har lange tradisjoner for at kraftprodusenter bidrar til lokal velferd, og vindkraftnæringen er opptatt av å bidra mer til vertskommunene. Sånn sett ser vi at forslagene har positive sider, men vi må se nøye på treffsikkerheten og innretningen på de ulike elementene før vi konkluderer.