Årets Vinterkonferanse var lagt til Hamburg 25.-27. mars.

– Både norske og tyske myndigheter har nå skjerpet rådene om å begrense reiser og større konferanser for å hindre spredning av koronaviruset. Da finner vi det ikke lenger forsvarlig å flytte en så stor gruppe nordmenn til utlandet, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en pressemelding.

Vurderte å flytte konferansen til Norge.

– Det ble vurdert på et tidligere tidspunkt, men viste seg ikke å være gjennomførbart, sier kommunikasjonssjef Aslak Øverås til Europower Energi.

I tillegg til smittevernhensyn, er det også praktiske forhold som vanskeliggjør konferansen. Enkelte flyavganger til Hamburg er blitt innstilt de aktuelle dagene. Flere foredragsholdere og samtlige stortingspolitikere som skulle deltatt i debatter på konferansen, har dessuten fått reiseforbud, skriver Energi Norge i pressemeldingen.

– Vi beklager sterkt at vi må avlyse konferansen. Dette er vår viktigste næringspolitiske møteplass som mange har jobbet med over lang tid og mange har gledet seg til. Men vi må ta ansvar både for deltakernes sikkerhet og for å begrense smittespredning over landegrensene, sier Kroepelien.