Som Europower fortalte tirsdag, satte Kommune-Norge rekord i inntekter fra konsesjonskraften i fjor.

Ingen slår Ullensvang i Hardanger. Inntektene fra konsesjonskraften økte til 243 millioner kroner i fjor eller nesten 15 prosent av de totale inntektene, viser de foreløpige regnskapene som Statistisk sentralbyrå har publisert.

Kommunen med drøyt 10.000 innbyggere økte kraftinntektene med nesten 90 millioner kroner på ett år. Kommunen har til sammen 477 GWh tilgjengelig for videresalg. Snittprisen ble dermed 51 øre/kWh. Den ble sikret ikke minst fordi Ullensvang skiftet strategi i november.