Hos Bodø Energi er Rakel Hunstad ansatt som Prosjekteier. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder for forskning, utvikling og innovasjon og næringsutvikling i «Ny by – ny flyplassprosjektet», i Bodø kommune. Denne jobben har hun hatt de siste 4,5 årene. Hun har også erfaring som rådgiver i Olje- og energidepartementet og som utsendt, nasjonal ekspert for fornybar energi til EU-kommisjonen i Brüssel,

Når Europower får Hunstad på tråden kan hun fortelle at hun gleder seg til å vende tilbake til et fagfelt hun har jobbet med tidligere.

– Jeg har jo jobbet med dette fagfeltet i mange år, og ser frem til å igjen kan jobbe rendyrket med dette. Dette gleder jeg meg til. Jeg bytter rett og slett jobb nå fordi denne muligheten hos Bodø Energi AS dukket opp. Selv om jeg bytter arbeidsgiver, får jeg fremdeles jobbe målrettet med å utvikle Bodøsamfunnet. Men det er muligheten til å jobbe dedikert med nye innovative løsninger og utvikling av nye energiløsninger og -systemer, samt å koordinere og drive fram prosjekter i samarbeid med kunder, samarbeidspartnere, datterselskapene i konsernet som gjør at jeg nå velger å bytte jobb, sier hun.

Nyopprettet stilling

I den nye stillingen kommer hun til å fortsette å jobbe med å drive frem nye forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter, men altså med nye, fornybare energiløsninger og -teknologier som viktigste element. Stillingen har fått tittel «Prosjekteier».

– Hvordan skal du «eie» dette prosjektet?

– Dette er jo en nyopprettet stilling, så en viktig del av jobben blir å gå inn og eie og utvikle prosjekter sammen med konsernet og datterselskaper i Bodø Energi, samt øvrige relevante aktører, både nye og eksisterende samarbeidspartnere. Dette er en rolle som må utvikles i samarbeid med konsernledelsen og i tråd med samfunnsutviklingen spesielt i lys av klima- og energipolitikken, sier Hunstad.

Og selv om det fremover er mange utfordringer, ligger det også mange muligheter der, tror hun.

– Det som er de største utfordringene er også er de største mulighetene. Dette er jo en bransje i fullstendig omlegging der energilovgivningen er fra 1990-tallet. Storstilt elektrifisering av alle sektorer i samfunnet krever at vi bruker ressursene i kraftnettet mer effektivt, mener hun.

– Klimapolitikken åpner for store, nye muligheter

Og det er mange ting å tenke på for å møte utfordringene som ligger foran oss.

– Klimapolitikken både i Europa og Norge og omstillingen til et lavutslippssamfunn åpner for store, nye muligheter i energisektoren. Å tenke helhetlig rundt planlegging av fremtidsrettede energisystem, hvor man ser kraft og varme i sammenheng, samt å utvikle og på plass nye forretningsmodeller, lokal fornybar energiproduksjon, energilagring, og å utnytte energifleksibilitet blir sentralt, sier hun.

Alt i alt gleder hun seg til å ta fatt på den nye jobben og utfordringene som ligger i den.

– Dette er utrolig spennende å ta fatt på, det er jo på mange måter først den siste tiden vi ser at klimapolitikken virkelig befester seg og påvirker alle sektorer av økonomien. Utfordringene er globale, men må løses lokalt av byene og næringsliv. Det er et merkbart taktskifte i en rekke bransjer, og man tar virkelig innover seg at vi i lag må gjøre et krafttak, avslutter hun.

Hun starter i jobben 1. februar 2022.