I solenergi-selskapet Soleie, som er eid av Akershus Energi og Østfold Energi med hver sin like andel, er Lars Erik Holmen ansatt som daglig leder (CEO). Det kommer frem i en melding fra selskapet. Holmen kommer fra en stilling som COO i Solcellespesialisten.

Til Europower beskriver Holmen både jobben og den nye arbeidsgiveren som «veldig spennende».

– Eierkonstellasjonen med de to tradisjonsrike energiselskapene Østfold Energi og Akershus Energi som tar samfunnsansvar sammen og bidrar til en fornybar endring, er veldig spennende. Jeg kommer fra et selskap som har gjort montasje og prosjektert. Nå går jeg et hakk opp i verdikjeden til et selskap der man eier solcelleanleggene som leies ut til brukerne av byggene, sier han.

– Men er det noe grunn til å satse på solceller i Norge – hvor det er mørkt store deler av året?

– Det er egentlig veldig bra solforhold til produksjon av solenergi i Norge. Det kalde klimaet gjør at det er veldig god effekt av solpanelene. Norge må på linje med andre land ta det globale ansvaret. Vi må få bort kullkraftverkene, derfor gjør vi investeringer for å bidra til det grønne skiftet og kortreist solstrøm er sentral bidragsyter for å imøtekomme økende energibehov også i Norge, sier Holmen.

Ønsker politisk støtte

Tallene viser at nordmenn fremdeles sitter på gjerdet når det kommer til å investere i solenergi, og Holmen tror investeringsviljen vil ta seg opp med tid – og med bedrede rammevilkår.

– Vi som leverer tjenester og produkter, må erkjenne at det er enkelte kunder som trenger å bli mer kjent med teknologien. Det gjelder jo alle type teknologi – man har jo sett effekten av elbiler i Norge når det innføre politisk støtte. Bare se hvor man er nå med elbiler. Det er viktig at rammebetingelser er på plass og at det politiske engasjementet støtter endringen. Det må ikke bæres fullt ut av næringslivet og kunden.

Styreleder Martin Vatne i Soleie er glad for rekrutteringen av Lars Holmen.

– Med Lars Erik får vi en ressurs av et helt eget kaliber om bord. Med han i front er vi sikre på at Soleie vil fylle et økende behov i markedet, sier han i meldingen.