Stein Malkenes er ansatt som daglig leder i Motvind Norge. Organisasjonen har derfor gått bort fra modellen med å ha en generalsekretær. Malkenes har blant annet vært leder i Naturvernforbundet på 1990-tallet og vært folkevalgt for MDG.

Til Europower forteller Malkenes at han lenge har brent for vindkraftsaken.

– Selv om jeg ikke har sittet i noe Motvind-styre, har jeg en lang historie med vindkraft. Jeg var med på det som het «Næringslivets kystaksjon» som formelt ble stiftet i 2006. Der var jeg generalsekretær. Her var 33 nokså store næringsaktører langs kysten engasjert for å vise at bedrifter i norske lokalsamfunn er avhengig av å ha intakte naturverdier for å rekruttere nøkkelpersoner. Tar man vekk disse naturverdiene rundt et lokalsamfunn – slik vind-industriens grunnidé bygger på, svekker bedriftenes mulighet til å rekruttere nøkkelpersonell. Det skrev de 33 bedriftseierne til Stortinget den gangen, forteller han.

Frem til i dag har han jobbet med sitt eget rådgivingsselskap Laura – som har bistått kommuner i vindkraftprosjekter. Men han avviser at dette er noe som vil komme i konflikt med arbeidet i Motvind.

– Det siste prosjektet jeg jobbet med, var i samarbeid med Innovasjon Norge. Det er nå avsluttet. Nå har jeg bevisst ikke tatt på meg nye vindkraftrelaterte oppgaver, så det er ingen annen relevant aktivitet i Laura, sier han.

– Min jobb å se fremover

– Det har jo stormet mye rundt organisasjonen – gjorde det at du måtte tenke deg litt ekstra om før du sa ja?

– Nei, jeg trengte ikke det. Jeg har blitt spurt om å gjøre en innsats og takket ja fordi det er en av de største sosiale og miljømessige utfordringer i Norge i dag. Jeg har avsluttet et vindkraftarbeid med norske ordførere som har pågått noen år. Det er viktigere å videreutvikle organisasjonen enn å se hva som skjedde med "kuppet" til Rune Haaland. Det var en trist start for hele organisasjonen. Men det skjedde. Nå blir det min jobb å se fremover, sier han.

For Malkenes er glad dette er noe Motvind har lagt bak seg.

– Ja, nå er Haaland kastet ut av hus og tårn og vi er i ferd med å avslutte saken. Nå prøver vi å stoppe galskapen med vindkraft på land og til havs – det er hovedfokus.

Motvind Norge som organisasjon ble startet i november 2019, og Rune Haaland ble leid inn som generalsekretær. Etter en opprivende konflikt, er ikke lenger Haaland tilknyttet vindkraft-motstanderorganisasjonen, men har etablert konkurrerende organisasjoner – med dobbelt så mange følgere på Facebook.

– Motvind Norge er det største folkelige miljøopprøret i nyere, norsk historie og har fått nærmere 20.000 medlemmer i hele Norge på under to år. Det illustrerer det engasjementet og fortvilelsen norske lokalsamfunn har i vindkraftsaken. Vi har ekte mennesker i norske lokalsamfunn som medlemmer og det er vår store styrke, sier Malkenes.

Han starter i den nye jobben 1. oktober. Frem til da skal han forberede seg, kan han fortelle.

– I tiden frem til jeg trer inn i rollen, forsøker jeg å få oversikt over de ulike gruppene, prosjektene og folkene som står på for Motvind Norge over hele landet. Når jeg har startet, skal vi videreutvikle organisasjonen og få på plass forskjellige funksjoner. Vi skal prøve å bygge et lag og skape et fellesskap som kan være en avgjørende. Vi skal være en folkelig faktor i den norske miljø- og energidebatten - med fokus på å stoppe vindindustrien i Norge både på land og til havs, avslutter han.