Det er Fredriksstad Blad som melder at kontrollutvalgets sekretariat har kommet med sine vurderinger. De anbefaler en gjennomgang av blant annet Fredrikstad Energi, der kommunen eier 51 prosent og Hafslund eier 49 prosent. Ifølge konsernsjef