I 2015 ble alle FNs medlemsland enige om 17 mål for bærekraftig utvikling. Disse er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ett av de 17 målene er