Pressemelding:

Holmås er utnevnt som som Chief Sustainability Officer (CSO) og skal lede realiseringen av Multiconsults bærekraftambisjoner.

Som CSO skal Holmås ha det overordnede ansvaret for å lede og styre mål og oppgaver i tråd med Multiconsults bærekraftstrategi.

– Heikki har solid kompetanse og ikke minst et brennende engasjement innen klima- og miljøfeltet, sier konsernsjef i Multiconsult, Grethe Bergly.

Får eget team

I tilknytning til stillingen skal det etableres et team som blant annet skal støtte Holmås i arbeidet med å nå Multiconsults klima- og miljømål.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet med å hjelpe våre kunder til å kunne være klimahelter og en del av løsningen for en best mulig fremtid. Når hvert tonn teller for å stoppe de farligste klimaendringene, er det å bidra til å få på plass fremtidsløsninger i alt vi gjør, noe av det mest meningsfulle jeg kan tenke meg å jobbe med, sier Holmås.

I Multiconsult har Holmås jobbet med land- og havvind, samt virkemidler for å fremme fornybar energi og klimaløsninger, og kommer fra stillingen som leder for Seksjon Vindkraft i Oslo.

Politisk bakgrunn

Han har 16 års bakgrunn fra Storting og regjering, som representant for SV (Sosialistisk Venstreparti). Her har han særlig har jobbet med klima- og energispørsmål og bidro til etableringen av de globale bærekraftmålene - i sin rolle som utviklingsminister.

Han hadde en sentral posisjon i FNs generalsekretærs initiativ for å få energi inn som eget bærekraftmål.

Pressemeldingen er forkortet og redigert av Europower.