Pressemelding fra Tensio: – Kenneth har godt overblikk over utfordringer og muligheter i fornybarbransjen, og han kjenner nettvirksomheten