Pressemelding fra Tensio:

– Kenneth har godt overblikk over utfordringer og muligheter i fornybarbransjen, og han kjenner nettvirksomheten godt, det var i nettvirksomheten han startet sin karriere i fornybarnæringen, sier konsernsjef Trygve Kvernland i Tensio.

– Jeg er glad for at Tensio TN får en svært dyktig leder og setter pris på at en NTE-leder nå går på som nettsjef i Tensio. Kenneth kjenner fornybarbransjen godt, har bred og lang erfaring og vil bli en viktig bidragsyter når Tensio skal utvikles videre som en viktig trøndersk aktør i det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Stav i NTE.