Statkraft varsler i dag at Bysveen vil fratre stillingen fra 1. april 2020. Han vil fortsatt være