Etter to år vender Atle Isaksen tilbake til start. I 2020 ble han ansatt som leder for nettforvaltning og utvikling i BKK Nett. Før han startet der, hadde han 17 år bak seg i det som het SFE Nett (Nå: Linja) i flere ulike stillinger som prosjektingeniør, avdelingsleder, disvisjonssjef og konstituert nettdirektør.

– Det ble en litt kort etappe i BKK, og jeg er lei meg for det. Det har vært en fantastisk tid, med gode kollegaer og godt samarbeid i en utrolig kompetent ledergruppe, skriver Isaksen til Europower i en e-post.

Nå vender altså Isaksen tilbake til samme selskap – som nå har fått nytt navn, og overtar toppjobben etter Asgeir Aase, som går av med pensjon.

– Nå er det 19 år siden lederstolen i Linja var ledig sist. Asgeir Aase har gjort en fantastisk jobb over lang tid, og når han nå pensjonerer seg måtte jeg rett og slett benytte denne anledningen til å komme tilbake. Jeg kunne jo risikere at det går 19 år til neste mulighet, og den sjansen ville jeg ikke ta, sier han.

– Hva blir de største utfordringene i jobben i Linja?

– I det lange bildet er min viktigste oppgave å sikre at Linja forblir et effektivt nettselskap som legger godt til rette for en elektrisk samfunnsutvikling. Linja leverer nettkapasitet i et stort område, med krevende geografi og mye vær og vind. Vi skal ta vare på leveringskvaliteten og beredskapsevnen vår, samtidig som vi gjør oss klare til å bygge nett for fremtiden. Så vil oppgavene i Linja på kort sikt selvfølgelig være preget av fusjonsavklaringene med Mørenett AS. Her kommer jeg jo inn «midt i hoppet», og jeg gleder meg til å lande på en god måte sammen med Rune (Kiperberg, red.anm).

For det blir en viktig høst der Linjas fusjonssamtaler med Mørenett vil få en sentral plass.

– Han vil være rett person å ha bak rattet i den videre utviklingen av Linja, som nå er i en viktig fase med fusjonsdrøftinger med Mørenett, seier konsernsjef Johannes Rauboti i SFE.

Atle Isaksen er på plass i den nye stillingen i august.