Stadig flere nettselskap har nå endret navn i tråd med vedtatt krav om at nettselskapene skal skilles ut i egne selvstendige selskaper som ikke driver med annen forretningsdrift. Det som tidligere var