I 2020 ble prisen for «Årets Kraftkvinne» delt ut for første gang. Det var da toppsjef Liina Veerme i Salten Kraftsamband (SKS) som var vinner. Året etter ble det Camilla Thorrud Larsen i Volue som vant. I februar deles prisen ut for tredje gang.

Styreleder Line Drange Ruud i Kraftkvinnene forteller til Europower at det blir endringer i juryen.

– Det blir noen små justeringer i juryen delvis for at den ikke skal bli for «satt», og delvis fordi det har passet sånn for jurymedlemmene, sier hun.

Blant annet er det naturlig å erstatte tidligere Eviny-topp Jannicke Hilland – siden hun har forlatt bransjen for å starte som konserndirektør med ansvar for infrastruktur i Telenor.

– I hennes sted har vi fått inn Kristin Lian som kjenner både nett og produksjon godt. Hun har svært god kjennskap om hele bransjen, og kommer til å tilføre juryen mye, tror Ruud.

Ut av juryen forsvinner også Bjarne Børresen fra Multiconsult. Han stilte sin plass til disposisjon.

– Her har Leif Lia kommet inn, og han kjenner både fag og bransje godt. Han har utdannet en mange av studentene som kommer fra Vassbygg på NTNU.

De øvrige jurymedlemmene blir som i fjor; styreleder Bjarne Aamodt fra iStyrelsen, filosof og forsker Henrik Syse og forfatter og konsulent Anne Grethe Solberg.

Uendrede kriterier

– Har dere gjort noen endringer av kriteriene?

– Kriteriene for Årets Kraftkvinne er de samme som de har vært de to siste årene, men det er jo klart at juryens medlemmer vil farge vurdering av hvert enkelt kriterie, sier Ruud.

Neste uke går fristen for å nominere kvinner til prisen ut.

– Deretter bruker vi litt tid på å kontakte alle de nominerte og innhente samtykke til å bli vurdert av juryen. Listen med nominerte kandidater offentliggjøres i starten av desember, og da starter også juryen sitt arbeid. Det har kommet inn en del nominasjoner, og så håper vi på et rush nå de siste dagene. Jeg tenker det ligger an til å bli i rundt samme området som tidligere år – cirka 50 nominerte. Og så er det veldig hyggelig om jeg tar feil i den prognosen og det kommer enda flere, avslutter hun.