Skalstad Ellensen har lang erfaring med fusjoner og oppkjøp, egenkapitaltransaksjoner og omorganiseringer, og bistår norske og internasjonale selskaper med rådgivning, særlig rettet mot fornybar energi-segmentet og infrastruktur-transaksjoner.

Hun var en del av kjerneteamet for Thommessens infrastruktursatsning og har foruten sin fartstid i Thommessen også erfaring fra BAHR, Haavind og Deloitte, opplyser DLA Piper i en pressemelding.

I DLA Piper vil hun tilknyttes advokatselskapets corporate-avdeling og bransjegruppen for fornybar energi.

Kaare Oftedal, som leder DLA Pipers norske sektorgruppe for fornybar energi, gleder seg over rekrutteringen.

- I likhet med våre kollegaer i resten av verden, har vårt norske fornybarteam hatt et travelt første halvår, og utsiktene fremover ser meget bra ut. Vi er derfor veldig tilfredse med at Siren, med sin erfaring og kompetanse, slutter seg til teamet og sørger for at vi kan tilby våre klienter enda større bredde og slagkraft, sier Oftedal.