Rundt 20 eierkommuner som har eierskap i NTE, Lyse, Haugaland Kraft og Ringerikskraft har i dag tirsdag etablert organisasjonen Nettverk for kommunale vannkrafteiere.

– Vi organiserer oss for å stå opp for eierskapet i vannkraftsektoren og sikre at kommunale eiere får sin rettmessige del av verdiskapingen fra vannkraftproduksjonen, sier nyvalgt leder i organisasjonen, Inderøy-ordfører Ida Stuberg (Sp).

Hovedoppgaven til Nettverk for kommunale vannkrafteiere er i første omgang å jobbe for en skattepolitikk som sikrer verdiene til eierkommunene.

Grunnrenteskatten en nøkkel

Grunnrenteskatt har vært tema i mange år og Stuberg bekrefter at det også er nettopp grunnrenteskatten som har vært utløsende for at man har organisert eierkommunene.