– IT og digitalisering får større og større plass innen kraftforsyningen, i parallell med behovet for omstilling til det grønne skiftet. Det gir oss